Mircea Florin Şandru

“Poate că totul se va sfârşi”

Poate că totul se va sfârşi,
Poate o stea neagră va sta în locul inimii mele
Şi va bate înfricoşată,
Poate un nor greu va coborî pe pământ
Şi nici păsări nu vor mai fi în rătăcire pe mare,
Poate nici amintirea mării,
Poate nici urma vântului pe zăpadă, alergând,
Poate nici pustiul. Aminteşte-ţi de mine,
Acum în clipa aceasta când totul e viu
Şi la depărtare stau hotarele morţii.
O dungă de abur: fruntea mea
Şi ochii tăi de o adâncime nemaivăzută.
Respir încet. Ziua trece prin mine,
Noaptea trece prin mine, ca un val împins de maree.
Poate că totul se va sfârşi,
Poate o stea neagră va sta în locul inimii mele
Şi va bate înfricoşată.

Mircea-Florin-Sandru[Mircea Florin Şandru (n. 1949) este poet, ziarist, autor de reportaje de călătorie. Debutează în 1973 în rubrica gestionată de Geo Dumitrescu în “România literară”. “Este fascinat pur şi simplu de oraş, locul în care se poate înregistra maxima concentrare pe metru pătrat de real, fantastic, linişte, singurătate” (Dorin Tudoran); “Eliberat de prezumţia noutăţii artistice, poetul şi-a luat în stăpânire teritoriul cu luciditatea şi sensibilitatea celui ce a înţeles că orice cântec despre noi este şi un cântec despre civilizaţia citadină” (Doina Uricariu) unde “aspectul labirintic dă sugestia eternităţii” (Mircea Iorgulescu).]